kapat (X)
bülten için üye olun!     Üye Ol
Şehir Seçimi 
SCHWEIZ - EUROPA
ALLES FÜR SIE
E-Postanı bırak fırsatları kaçırma
Davet Et 5 CHF Kazan! ARA

Nasıl Çalışır

Site aracılığı ile İsletme tarafından ilan ve teklif edilen Hizmet'i satın almak için Site'ye üye olmak gerekmektedir. SWISSFIRSAT'in Kullanicilarina verdiği hizmet, Site aracılığı ile İsletme tarafından satışa sunulan Hizmetlerin Kullanicilar  tarafından satın alınması ve Site'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. Kullanici, Site aracılığı ile İsletme tarafından ilan ve teklif edilen Hizmet'i yine Site'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İsletme'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanici'nın satın almış olduğu Hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez. Kullanici, SWISSFIRSAT aracılığı ile İsletmeden satın aldığı Hizmet'i, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. Kullanici 'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, Hizmet 'i ifa edilmesi sırasında veya en geç 15  gün içinde İsletme  tarafından düzenlenerek Kullanici ya verilecektir. SWISSFIRSAT, Hizmet 'in sağlayıcısı olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanici 'nın SWISSFIRSAT aracılığı ile satın aldığı Hizmet veya kodu, İsletme veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez. Kullanici, Hizmetin  kullanımı için verilen kodun veya Site  kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde SWISSFIRSAT 'in ya da İsletme 'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

Hizmet'in kullanımı için verilen kodun geçerli olacağı tarih ve süreler Site'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri geçerliliğini yitirecektir. Kullanici, süresinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, SWISSFIRSAT işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; Hizmetler dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz. SWISSFIRSAT'in, ilgili Hizmet'in kapsamına girdiği Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve benzeri özel kanun veya ilgili mevzuatta düzenlenen Seyahat Acentası İşletme Belgesi ve benzeri izin, ruhsat ve sair belgeyi temin etmesi; hiçbir surette Seyahat Acentası ve benzeri acente, satıcı veya sağlayıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz.  Kullanici, SWISSFIRSAT'in  Hizmeti sunan kişi olmayıp, yalnızca İsletme ile Kullanici arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. SWISSFIRSAT, İsletme tarafından Kullaniciya  sunulan veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olmasından dolayı  sorumlu değildir. Kullanici, bu türlü talepleri yalnızca İsletme 'ye karşı ileri süreceğini, SWISSFIRSAT'in  bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, SWISSFIRSAT' a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak SWISSFIRSAT, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Hizmetler  dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında Kullanici başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İsletme 'ye rücu edebilir. Bununla birlikte, SWISSFIRSAT  işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; Hizmetler  dolayısıyla Tüketici  İade Talepleri: Isvicre  tüketici  Kanunlari niteliğini haiz Kullanici  yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve Hizmetlere  ilişkin fırsat kodunu, ürün satımına ilişkin sözleşmelerde ürünün Kullaniciya teslim edildiği tarihten itibaren ve diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 7 gün içerisinde iade edebilir. İade talebi, e-posta veya yazılı olarak aracı olarak SWISSFIRSAT 'a yahut doğrudan İsletme 'ye iletilebilir. Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, SWISSFIRSAT 'in  takdirinde olmak üzere, fırsatın geçerlilik süresi boyunca FIRSAT  iadesi yapılabilmektedir, ancak SWISSFIRSAT bununla yükümlü tutulamaz.. Her halukarda fırsat geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işleme alınmamaktadır.  Yasada cayma hakkından istisna edilen hizmet ve ürünlerde Kullanicilarin  iade talepleri kabul edilmez. Site aracılığı ile İsletme  tarafından satılan Hizmetin, kullanılmasının İsletmeden  randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, Kullanici  ile İsletme  arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için Kullaniciya  tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları Kullanici tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda SWISSFIRSAT 'in  Kullanici ya  herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili Hizmete  ilişkin bedel SWISSFIRSAT  tarafından İsletme 'ye ödenmişse Kullanicidan  tahsil edilen bedelin Kullaniciya  iadesi İsöetme  tarafından yapılacaktır. Eğer İsletmeye aktarılan bedel ile SWISSFIRSAT 'in  tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, SWISSFIRSAT'in  yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. SWISSFIRSAT' in  İsletmeye  aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
1- Cayma hakkı, Kullanici'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.
2- Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.
3- Cayma hakkı, Kullanici 'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tek kullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.
4- Cayma hakkı, İsletme  tarafından sunulan Hizmetin elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.
5-  Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) gibi ürünlerin teslimine ve/veya ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler için, cayma hakkı, ancak İsletme  tarafından Kullaniciya  iletilen ambalajın açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması Halinde gecerlidir  
6- Gazete,dergigibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 
7-  Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
8-  Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili; otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veya eksiltmyoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 
9-  Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
10-  Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İsletmelerin  Site  aracılığı ile Kullaniciya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı kullanılamaz.  Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İsletmelerin Site  aracılığı ile Kullaniciya  satışını yaptıkları Hizmetlerin  çeşitli koşullara bağlı olarak İsletme  tarafından ifa edilemediği durumlarda, İsletmenin  ilgili Hizmeti  ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi Kullanici  ile İsletme  arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. Kullanici,bu gibi hizmetlerin İsletme  tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin SWISSFIRSAT 'in  herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
 
Bizi Beğenin
Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır.
SIE KÖNNEN FÜR BESTTELEN JEDER ZEIT ANRUFEN Tel: Von Ausland: 0041 79 204 14 91 In Land Natel : 079 204 14 91