kapat (X)
bülten için üye olun!     Üye Ol
Şehir Seçimi 
SCHWEIZ - EUROPA
ALLES FÜR SIE
E-Postanı bırak fırsatları kaçırma
Davet Et 5 CHF Kazan! ARA

Kullanım Koşulları

 İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan, SWISSFIRSAT, ve "www.swissfirsat.ch " adlı internet sitesini  "www.swissfirsat.ch "  alan adında bulunan web sitesini, Kullanici, siteye üye olan ve site aracılığı ile İsletme tarafından sağlanan  hizmetlerden veya ürünlerden faydalanan gerçek kişiyi, İsletme, Site de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İsletme tarafından satışa sunulacak hizmetleri veya ürünleri, Kullanici'ya bedel karşılığında yine Site de ilan edilecek koşul ve sartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri Hizmetler, Sitede  ilan edilecek ve Site aracılığı ile İsletme tarafından satışa sunulacak ve İsletme tarafından sağlanan hizmetleri veya ürünleri, ifade eder.  SWISSFIRSAT,Kullanici ile İsletme'yi bir araya getiren bir platform olup; SWISSFIRSAT hiçbir surette Hizmetlerinin sağlayıcısı veya İsletmenin acentesi,bayii,vekili,temsilcisi vb.olarak adlandirilamaz.İsletme,Kullaniciya Hizmeti sağlamakla tek mükellef ve Hizmetin satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan SWISSFIRSAT yalnızca Kullanici ya ve İsletme ye aracılık eder ve Kullanici ile İsletmenin  tarafı olduğu temel hizmet veya ürün satış ilişkisinin tarafı değildir. Hizmetlerin satıcısı tarafından sağlanacak, Hizmetler SWISSFIRSAT in  taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, SWISSFIRSAT 'in rolü İsletme ve Kullanaciyi  buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

Kullanici, Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, Sitenin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de Site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara,yönetmeliklere ve dair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. SWISSFIRSAT, Sitede ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanicinin, SWISSFIRSAT bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra Siteyi üye olarak kullanmaya devam etmesi veya Site aracılığı ile İsletme tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. SWISSFIRSAT bu Kullanım Koşullarınin ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda Kullanicinin  hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda Kullanicinin Site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır.Kullanici, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SWISSFIRSAT 'tan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanici, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SWISSFIRSAT tarafından üyeliğinin iptal edilerek Siteyi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte Siteyi  kullanmasına engel olunabileceğini, veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Kullanici, bu Siteyi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu Sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.SWISSFIRSAT, Site de yer alan üyeliğe ilişkin Kullanici kimlik ve şahıs bilgilerini, Kullanici güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Kullanici, bu bilgilerin SWISSFIRSAT  tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir. Kullanici, SWISSFIRSAT aracılığı ile İsletme tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.Kullanicinin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanicinin veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SWISSFIRSAT'in,doğrudan veya dolaylı,herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Kullanici ,SWISSFIRSAT tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu Site de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.Kullanici SWISSFIRSAT tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, Site ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu Sitenin içeriği ve yazılımı, SWISSFIRSAT 'a aittir ve telif hakkı korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Kullanici, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.Kullanici, Siteyi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla yada izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SWISSFIRSAT'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanici, Sitenin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Kullanici, SWISSFIRSAT'in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanici, SWISSFIRSAT'in açık ve yazılı iznini almadan,Sitenin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunlarla sınırlı kalmaksızın , Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya Siteye yetkisiz bağlantı ya da Site de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere Sitenin her türlü yasadışı veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.
Bu Sitenin, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan Kullanicilarin hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan Kullanicilar,  Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir Kullanici'nın bu Siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili Kullanicinin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan Kullanicinin bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. SWISSFIRSAT'in ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre,o Kullanicinin bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır. Kullanicinin , Siteyi başka bir Siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, Siteyi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, Kullanici bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir. SWISSFIRSAT, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. SWISSFIRSAT, Kullanici 'nın Site'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez.SWISSFIRSAT, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka  garantiyi reddeder.SWISSFIRSAT, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. SWISSFIRSAT, Site üzerinde, SWISSFIRSAT'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İsletmenin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler,SWISSFIRSAT tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SWISSFIRSAT'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. SWISSFIRSAT; Siteninüçüncü şahıs Kullanicilari SWISSFIRSAT Kullanicilari, reklamcıları veya sponsorlarının SWISSFIRSAT hizmetiyle ilgili ve SWISSFIRSAT aracılığı ile kullanılan Hizmetlerle ilgili ya da Kullanicinin Siteyi veya SWISSFIRSAT hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.SWISSFIRSAT, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların Site ile bağlantılı veya Site'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç,SWISSFIRSAT, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için Kullanici ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların SWISSFIRSAT'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SWISSFIRSAT'in sorumluluğu buna göre belirlenecektir. Kullanici Siteyi  kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Isvicre kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmektedir.
 
Bizi Beğenin
Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır.
SIE KÖNNEN FÜR BESTTELEN JEDER ZEIT ANRUFEN Tel: Von Ausland: 0041 79 204 14 91 In Land Natel : 079 204 14 91